Equal Rights Trust Other

Ravnopravnost u praksi - PRIMENA ANTIDISKRIMINACIONIH ZAKONA U SRBIJI

Republika Srbije je 2009. godine usvojila Zakon o zabrani diskriminacije (ZZD), koji uz druge važne delove anidiskriminacionog zakonodavnog okvira i krovnu ustavnu zaštitu ravnopravnosti, uspostavlja gotovo sveobuhvatan sistem zaštite od diskriminacije. Uprkos tome, očigledna neravnopravnost i diskriminacija opstaju u svim de-lovima života u Srbiji. Ova studija je urađena nešto pred desetogodišnjicu od usvajanja ZZD i u njoj su utvrđeni brojni nedostaci u primeni domaćeg antidis-kriminacionog zakonskog okvira.

Pages